Online Armenian Store
Search:
My Account
Login  
Categories
Manufacturers / Publishers
What's New?
Oliver Twist
Oliver Twist
$23.99

Home » BOOKS » Dictionaries/Phrasebooks » Russian-Armenian, Armenian-Russian Dictionary / Ռուսերեն-Հայերեն, Հայերեն-Ռուսերեն Բառարան
BF0005

Enlarge Image

Russian-Armenian, Armenian-Russian Dictionary / Ռուսերեն-Հայերեն, Հայերեն-Ռուսերեն Բառարան
Price: $13.99
Retail: $18.00
You Save: $4.01


Quantity:Manufacturer/Publisher: Areg Publishing House
SKU: BF0005
ISBN: 978-99941-830-2-9
Russian-Armenian, Armenian-Russian Dictionary
Compiled by: L.Maksudyan, M.Kirakosyan, S.Gasparyan
22000 words and phrases
Pages: 672
Year: 2007
Size: 10.5x14.5cm
Cover: hard cover
Weight: 350g

Նկարագրություն

Բառարանը ընդգրկում է շուրջ 22.000 բառ և արտահայտություն: Նախատեսված է բարձր դասարանի աշակերտների, ուսանողների, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների և գործարարների համար:

Shopping Cart
Shopping Cart
now in your cart  0 items


SHIPPING

Orders <$30 = $5.99

Orders >$30 = FREE
Bestsellers
Information
Friends

Major Credit Cards Accepted