Online Armenian Store
Search:
My Account
Login  
Categories
Manufacturers / Publishers
What's New?
The Little Prince / Փոքրիկ Իշխանը
The Little Prince / Փոքրիկ Իշխանը
$9.99

Home » Books » Children's » Riddle-Pictures / Հանելուկ-նկարներ
BC0329

Enlarge Image

Riddle-Pictures / Հանելուկ-նկարներ
Price: $3.99
Retail: $5.00
You Save: $1.01


Quantity:Manufacturer/Publisher: Zangak
SKU: BC0329
ISBN: 99941-1-251-1
Riddle-Pictures
Authors: Shahen Mkrtchyan, Yelena Gabrielyan
Language: Eastern Armenian
Year: 2006
Pages: 32
Cover: soft cover
Size: 14.5x20 cm

This work-book develops the mobility of hands which is directly connected with the development of children's mental abilities. At the same time this work-book can be a great pastime for kids over six.

Գիրք-տետրը զարգացնում է ձեռքերի շարժունակությունը, ինչն ուղղակիորեն կապված է երեխաների մտավոր ընդունակությունների զարգացման հետ: Բացի այդ` այն կարող է հաճելի զբաղմունք դառնալ 6 տարեկանից բարձր երեխաների համար:

You may be interested in these items 
Fruit-garden with riddles / Հանելուկներով մրգաստան Fruit-garden with riddles / Հանելուկներով մրգաստան

Author: Suren Muradyan
Language: Armenian

$3.99
  
Riddles / Հանելուկներ Riddles / Հանելուկներ

Book for children
Language: Eastern Armenian

$3.99
  
     
Riddles / Հանելուկներ Riddles / Հանելուկներ

Language: Eastern Armenian

$4.99
  
Riddles / Հանելուկներ Riddles / Հանելուկներ

Language: English

$3.99
  
     
Riddles / Հանելուկներ Riddles / Հանելուկներ

Language: Eastern Armenian

$3.99
  
Riddles with the Alphabet / Հանելուկներով այբուբեն Riddles with the Alphabet / Հանելուկներով այբուբեն

Language: Eastern Armenian

$5.99
  

Shopping Cart
Shopping Cart
now in your cart  0 items


SHIPPING

Orders <$30 = $5.99

Orders >$30 = FREE
Bestsellers
Information
Friends

Major Credit Cards Accepted