Online Armenian Store
Search:
My Account
( Sign In )  
Categories
Manufacturers / Publishers
What's New?
Square pendant and earrings with silver frame
Square pendant and earrings with silver frame
$127.99
Friends

Home » MAPS / GUIDES » Yerevan: Guide-book / Երեւան: Ուղեցույց-գրքույկ
BP0032

Enlarge Image

Yerevan: Guide-book / Երեւան: Ուղեցույց-գրքույկ
Price: $9.99
This item is in stock


Quantity:Manufacturer/Publisher: Zangak
SKU: BP0032
ISBN: 978-99941-1-523-5
Author(s): Armenuhi Demirchyan
Language: English
Yerevan: Guide-book
Year: 2009
Pages: 72
Cover: soft cover
Size: 13 x 19.5 cm

Երևանի մասին այս ուղեցույց-գրքույկը հակիրճ ներկայացնում է Հայաստանի մայրաքաղաքը՝ իր պատմությամբ, մշակույթով, տեսարժան վայրերով, հանգստի գոտիներով, տոներով ու եռուն առօրյայով: Ձեր դատին է տրվում աշխարհի չքնաղագեղ անկյուններից մեկը, որը հյուրասեր մի քաղաք է Արևելքի ու Արևմուտքի խաչմերուկում:
     Մշակութային յուրօրինակ դեմք ունեցող այս քաղաքում շատ բան կգտնեք՝ բազմապատկելու Ձեր իմացությունը և ձևավորելու նրբագեղ ճաշակ, քանի որ Երևանում արվեստն ունի դարավոր ու փառահեղ պատմություն և այսօր էլ զարգացման բարձր մակարդակի վրա է:

This guidebook briefly presents the capital of Armenia with its history, culture, places of interest, resting places, holidays, and lively everyday-life. You are to judge one of the most marvelous angles of the world, which is a hospitable city at the crossroad of East and West.
     In this city having a unique cultural image, you will find much to enrich your knowledge and to form graceful taste, as the art in Yerevan has a centuries-long and magnificent history, and is on the highest level of its development at present.

You may be interested in these items 
Yerevan's Monuments / Երևանի արձանները Yerevan's Monuments / Երևանի արձանները

Format: CD-ROM

$15.99
  
Yerevan map / Երևանի քարտեզ Yerevan map / Երևանի քարտեզ

Languages: Eastern Armenian, English, Russian

$2.99
  
     
My Yerevan / Իմ Երևան My Yerevan / Իմ Երևան

Format: DVD

$19.99
  
The streets of Yerevan / Երևանի փողոցները The streets of Yerevan / Երևանի փողոցները

Guide-book

$13.99
  
     
Yerevan and its neighbourhood / Երևանը և շրջակայքը Yerevan and its neighbourhood / Երևանը և շրջակայքը

Language: Eastern Armenian

$14.99
  
Yerevan and its neighbourhood / Երևանը և շրջակայքը Yerevan and its neighbourhood / Երևանը և շրջակայքը

Language: English

$16.99
  
     
Yerevan and its neighbourhood / Ереван и окрестность Yerevan and its neighbourhood / Ереван и окрестность

Language: Russian

$15.99
  
Yerevan: Guide-book / Երեւան: Ուղեցույց-գրքույկ Yerevan: Guide-book / Երեւան: Ուղեցույց-գրքույկ

Language: Eastern Armenian

$9.99
  
     
Yerevan: Guide-book / Երեւան: Ուղեցույց-գրքույկ Yerevan: Guide-book / Երեւան: Ուղեցույց-գրքույկ

Language: Russian

$9.99
  

Shopping Cart
Shopping Cart
now in your cart  0 items


SHIPPING

Orders <$30 = $5.99

Orders >$30 = FREE
Bestsellers
Information

Major Credit Cards Accepted